#snowdonfest

Medi 28/29ain 2018
ym Mharc Gwydir, LLanrwst

Pris tocynnau

Nwyddau

Gwelwch Ein Cynyrch

Cyflwyno Gwyl Eryri

Bydd Snowdonfest yn ddiwrnod hwyliog, i’r teulu oll llawn cerddoriaeth, chwaraeon a ffilm. Yn dilyn llwyddiant Snowdonfest 2014 Rydym wedi llunio partneriaeth gyda Camu i’r Copa a Tape i gynnig profiad unigryw i chi. Cymerwch rhan neu gwyliwch y duathlon. Yn dilyn hyn fydd cerddoriaeth, adloniant, ffilmiau a lluniaeth ym Mharc Gwydir yn Llanrwst. Gyda nifer o artistiaid lleol bydd Snowdonfest yn cynnig llwyfan i arddangos doniau gwych sydd gennym yma yng Ngogledd Cymru.